Certificaten

Onze certificaten

N.M. Heilig B.V. is in het bezit van onderstaande certificaten t.b.v. garanderen van kwaliteitsniveau van haar producten en diensten, het garanderen van de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en dit op een zo duurzaam mogelijke wijze uitvoeren.

Kwaliteit

QM-ISO-9001

EN-ISO 9001

De EN-ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Als ISO 9001 gecertificeerd bedrijf toont N.M. Heilig B.V. dat haar processen voldoen aan internationale normen onderhevig zijn aan continue verbetering.

Milieu

QM-ISO-14001

EN-ISO 14001

ISO 140001 is een internationale norm voor milieumanagementsystemen. Als ISO 14001 gecertificeerd bedrijf toont N.M. Heilig B.V. dat haar organisatie procesmatig milieu risico’s kan beheersen en indien mogelijk voorkomen.

Veiligheid

VCA-2

VCA**

De VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is een BENELUX norm voor arbeidsveiligheid management. Als VCA** gecertificeerd bedrijf mag N.M. Heilig B.V. optreden als hoofdaannemer t.a.v. de VCA norm. De VCA norm is minimaal gelijkwaardig aan de internationale veiligheid management systemen en wordt internationaal geaccepteerd.