HafensandlagerTransportband zandSlideHafensandlagerSlidemobiles Sieb für KohleSlideSchlackenaufbereitungsanlage NM Heilig

WAGONBELADER

VOOR DROGE BULKGOEDEREN EN AFVALSTROMEN

Een wagonbelader is een systeem dat wordt ingezet bij het laden van droge bulkgoederen in treinwagons. Het transport van bulkmateriaal met schepen en treinen is een voordelige manier omdat veel landen aansluiten op waterwegen en spoorrails. NM Heilig heeft een uitgebreide ervaring in het ontwerpen van laadsystemen voor treinwagons voor diverse bulkindustrieën over de hele wereld. Vanzelfsprekend leveren we onze diensten ook op het gebied van productie, installatie en onderhoud van treinwagon beladers.

Wagonbeladers vinden hun toepassing bij op- en overslag in havens en productiebedrijven die droge bulk materialen verwerken. Voorbeelden van deze industrieën zijn:

Transportbanden voeren gedoseerd het te laden materiaal aan, tot het gewenste vulniveau in het compartiment is bereikt. De wagons worden een voor een beladen in een continue stroom. Mocht u over meer flexibiliteit tijdens het laden en lossen willen beschikken, dan adviseren we een mobiele hopper of een mobiele belader.

Voor een optimaal laad- en lossysteem toegespitst op uw branche neemt u vrijblijvend contact op met onze ingenieurs.

Wagonbelader

MEER INFORMATIE

  • Wanneer u contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring