REPARATIE EN ONDERHOUD

Reparatie en onderhoud voor bulk handling en recycling installaties zijn essentieel voor de continuïteit uw bedrijf. Periodieke inspectie en onderhoud aan uw machines of installatie garanderen een optimaal, betrouwbaar en continue productieproces. De experts van NM Heilig zijn geschoold en ervaren om zowel technische als elektrische inspecties en reparaties te verrichten aan welke installatie dan ook, ongeacht de oorspronkelijke leverancier. Afhankelijk van uw behoeften bieden we u de verschillende diensten.

ONDERHOUD & REPARATIES

Tijdig onderhoud en deugdelijk uitgevoerde reparaties houden uw installaties operationeel en in uitstekende conditie. Naast grondige inspectie van uw machines, voeren we ook werkzaamheden uit als smering, olie verversen en revisie van onderdelen of machines.

Aanpassingen aan uw installatie

Voor het upgraden, reviseren en overplaatsen van complete installaties of machines, biedt NM Heilig haar services aan op het gebied van advies, ontwerp, productie en installatie om uw recycling of bulk handling processen te verbeteren.

Reparatie en Onderhoud

Inspectie & Risico-inventarisatie

Regelmatige inspecties verlagen de kans op onverwachte reparaties met bijbehorende extra kosten en reduceren uitval. Onze service technici controleren uw installaties op punten zoals operationele veiligheid, slijtage, mechanische en elektrische conditie.

Onderhoudscontract

Conform een onderling overeengekomen vastgestelde checklist, controleren onze experts uw installaties op operationeel gebruik en de veiligheid van elke machine, systeem updates en slijtage. Dit garandeert en verbetert de maximale prestatie van uw gehele installatie. NM Heilig onderscheidt:

  • Onderhoudscontract Inspecties: overeenkomst voor periodieke inspectie om de prestatie van uw machines te maximaliseren en optimaliseren. Daarnaast monitoren we inzet van reserveonderdelen om uitval te voorkomen.
  • Onderhoudscontract Preventief Onderhoud: overeenkomst voor periodieke inspectie en onderhoud, hetgeen ongeplande uitval en onderhoud vermijdt en de betrouwbaarheid van uw apparatuur maximaliseert.

De voordelen van een NM Heilig contract voor uw installatie omvatten:

  • Wij houden voorraad van originele onderdelen wat zorgt voor snelle reparaties, maximale prestatie van uw installatie en beperkt uitval.
  • In sommige situaties bij verouderde machines, zijn reserveonderdelen niet langer verkrijgbaar. Wij reconstrueren zelf reserveonderdelen in onze werkplaats, ongeacht de leverancier van uw installatie.
  • Up-to-date inspecties, reparaties en onderhoudsrapporten
  • Geen onverwachte kosten voor noodinspecties
  • Klantspecifieke offertes voor reparaties en reserveonderdelen
  • Uw installatie verkeert in perfecte conditie
  • Gereduceerde geplande en ongeplande uitval

Voor meer informatie over een van onze contracten en een persoonlijk aanbod verzoeken we u contact op te nemen met onze kantoor in Heerhugowaard; telefoon: 072 5716688. Heeft u onmiddellijke assistentie nodig van onze afdeling Reparatie en Onderhoud? U kunt 24/7 terecht via ons noodnummer.

Reparatie en Onderhoud
Reparatie en Onderhoud