Leescabine

Een leescabine of sorteercabine wordt vaak ingezet in een productieproces voor controle doeleinden. Al zijn tegenwoordig de technieken voor sorteren en scheiden zo ver ontwikkeld, dat manuele of visuele inspectie vaak niet meer vereist is.

Echter, in sommige gevallen verzoeken klanten NM Heilig een leescabine aan een productieproces toe te voegen wanneer:

  • de klant een laatste productinspectie wenst uit te voeren
  • de kwaliteit van de eindproducten fluctueert (bijvoorbeeld door verontreinigingen)
  • het automatiseringsbudget ontoereikend is

KIES DE JUISTE UITVOERING VAN EEN LEESCABINE

Afhankelijk van de toepassing en de wensen van u als klant wordt een ontwerp bepaald. De materiaalstroom welke geïnspecteerd dient te worden moet goed zichtbaar zijn om deze te kunnen beoordelen.

Niet alleen de lichtbronnen maar ook de snelheid waarmee producten door de cabine worden doorgevoerd maken hierbij het verschil. Laagdikte en spreiding van het materiaal bepalen de mogelijkheden om de stroom van het product te controleren. Lichtbronnen en ramen bepalen de zichtbaarheid in de kamer.

Voor het welzijn en de veiligheid van uw personeel wordt ook rekening gehouden met de wensen voor luchtzuivering en werkplekinrichtingen.

Voorbeelden van industrieën die een leescabine toepassen:

Indien u meer informatie wenst over de toepassingen van een leescabine of sorteercabine in uw productieproces, neem dan gerust contact met ons op.

VOOR DIRECT CONTACT:

Sales team
E: sales@heiligbv.com
T:+31 (0)72 571 6688

Vraag direct technische informatie aan: 

TECHNISCHE INFORMATIE
TECHNISCHE INFORMATIE

Stap 1 van 2

  • Persoonlijke data